logo

Ons geld wacht op U!!!

Direkt contant geld!!!

 
  
 
 
 
 

 
 
Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Het gekochte is op heden aan de koper in diens feitelijke macht en bezit en daarmee in eigendom overgedragen, hetwelk deze verklaart te erkennen.

Artikel 2.De verkoper verklaart dat hij het gekochte rechtmatig heeft verkregen en eigenaar te zijn van het gekochte.

Artikel 3. De klant verkoopt de goederen tegen contante betaling aan OPKOOP waardoor deze in eigendom zijn overgedragen aan Opkoop

Artikel 4.De aangeleverde producten moeten compleet zijn, dat wil zeggen incl. bekabeling, afstandbediening, laders

Artikel 5. De klant moet zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatie bewijs, dwz een geldig paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, voorzien van een geldig verblijfsadres. Het legitimatie bewijs zal gekopieerd worden. Voor administratieve doeleinden. Wij zullen deze gegevens nooit afstaan aan derden.

Artikel 6.De klant moet een minimum leeftijd van 18 jaar hebben

Artikel 7. Het verkochte produkt is na verkoop aan OPKOOP niet meer opeisbaar. Onder geen enkele voorwaarde.